تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

اطلاعات مفید آزمون وکالت 94

  کیفیت طرح سؤالات آزمون وکالت 94 :

   

  تعداد سؤالات هر درس در دفترچه، ۲۰ سؤال بود که به ترتیب آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

  الف. حقوق مدنی ۱۵ سؤال تئوری و نظری، ۲ سؤال استنباط از قوانین، ۲ سؤال مبتنی بر قوانین فرعی (خاص) و ۱ سؤال هم از آراء وحدت رویه طرح شده بود.

  ب. آیین دادرسی مدنی ۱۶ سؤال از نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی، ۳ سؤال از قوانین فرعی ( خاص) و ۱ سؤال نیز از دکترین طرح شده بود.

  ج. حقوق تجارت ۱۵ سؤال از نص صریح قانون تجارت، ۱ سوال از قوانین فرعی (خاص)، ۱ سوال از وحدت رویه و ۳ سوال نیز از دکترین طرح شده بود.

  د. اصول فقه ۱۰ سؤال کاملاً تئوری بود و ۱۰ سؤال نیز تحلیلی و کاربردی بود.

  ه. حقوق جزای عمومی و اختصاصی با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، ۱۹ سؤال از نص صریح قانون مجازات اسلامی و ۱ سؤال هم استنباط از قانون طرح شده بود.

  و. آیین دادرسی کیفری با توجه به تغییر قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ و اصلاحات و الحاقات جدید در سال ۹۴، ۱۵ سؤال از نص صریح قانون و ۱ سؤال نیز استنباط از قانون بود.

  جمع بندی: از نگاه آماری می توان، آزمون وکالت ۹۴ را طبق جدول ذیل ارزیابی نمود:

  ردیف نام درس قانون اصلی قانون فرعی استنباطی وحدت رویه تئوری کاربردی ۱ حقوق مدنی – ۲ ۲ ۱ ۱۵ – ۲ آیین دادرسی مدنی ۱۶ ۳ – – ۱ – ۳ حقوق تجارت ۱۵ ۱ – ۱ ۳ – ۴ اصول فقه – – – – ۱۰ ۱۰ ۵ حقوق جزا ۱۹ – ۱ – – – ۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵ ۲ – ۲ ۱ – ۷ آزمون وکالت ۶۵ ۸ ۳ ۴ ۳۰ ۱۰ طبق جدول فوق: ۱– ۶۵ سوال آزمون(حدود ۵۴ درصد) از نص صریح قوانین اصلی طرح شده است. ۲– ۸ سوال آزمون( حدود ۵/۶ درصد) از نص قوانین فرعی(خاص) طرح شده است. ۳– ۳ سوال آزمون( حدود ۵/۲ درصد) استنباط از قوانین بوده است. ۴– ۴ سوال آزمون(حدود ۵/۳ درصد) از آراء وحدت رویه آمده است. ۵– ۳۰ سوال آزمون( حدود ۲۵ درصد) از مباحث تئوری و نظری آمده است. ۶– ۱۰ سوال آزمون(حدود ۵/۸ درصد) از مباحث تحلیلی و کاربردی آمده است. بنابراین: ۱– درمجموع قلمروی جغرافیایی طرح سوالات و پراکندگی آن برای عموم داوطلبان “منصفانه” و “عادلانه” به نظرمی رسد. ۲– درصورت تسلط بر نص صریح قوانین اصلی و فرعی (خاص) امکان پاسخگویی به حدود ۶۰ درصد سوالات وجود داشت. ۳- داوطلبانی که طبق برنامه ی مطالعاتی هدفمند و منسجم عمل کرده باشند به شرط عدم ارتکاب خطا یا اشتباه در روز آزمون، احتمال قبولی بسیاربالایی خواهندداشت. هفتم)

  اعلام نتایج آزمون نتایج اولیه آزمون در دی ماه منتشر خواهد شد. محمد فرجی مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

  ...........

  تحلیل آماری درس مدنی در 5 آزمون اخیر آزمون وکالت

  در جدول زیر فراوانی سوالات در 5 آزمون اخیر وکالت در مباحث مختلف حقوقف مدنی قابل مشاهده است :

  مباحث

  آزمون وکالت 89

  آزمون وکالت 90

  90 گیلان

  آزمون وکالت 91

  آزمون وکالت 92

  مجموع و میزان اهمیت

  حقوق مدنی 1 : اشخاص و محجورین

  0 سوال

  0 سوال

  2 سوال

  1 سوال

  1 سوال

  4 سوال

  حقوق مدنی 2: اموال و مالکیت

  1 سوال

  3 سوال

  1 سوال

  1 سوال

  1 سوال

  7 سوال

  حقوق مدنی 3: قواعد عمومی قراردادها

  1 سوال

  3 سوال

  4 سوال

  2 سوال

  3 سوال

  13 سوال

  حقوق مدنی 4: الزامات خارج از قرارداد

  1 سوال

  1 سوال

  2 سوال

  3 سوال

  2 سوال

  9 سوال

  حقوق مدنی 5 : خانواده

  2 سوال

  1 سوال

  3 سوال

  2 سوال

  2 سوال

  10 سوال

  حقوق مدنی 6 و 7 : عقود معین

  12 سوال

  7 سوال

  5 سوال

  8 سوال

  8 سوال

  40 سوال

  حقوق مدنی 8 : شفعه ، وصیت ، ارث

  3 سوال

  3 سوال

  3 سوال

  3 سوال

  3 سوال

  15 سوال

  ادله اثبات دعوا

  0 سوال

  2 سوال

  0 سوال

  0 سوال

  0 سوال

  2 سوال

  راهنما ین تقسیم بندی با توجه به تعداد سوالات هر مبحث در 5 آزمون اخیر انجام گرفته است.

  قرمز = خیلی خیلی مهم

  زرد = خیلی مهم

  آبی= مهم

  سبز =نه چندان مهم

  سفید : مطالعه شود بهتر است

  اعداد بالا درصد اهمیت هر مبحث را نشان می دهد

  با دقت دراطلاعات جدول بالا نتایج بسیار جالبی به دست می آید که ممکن است ساختارهای ذهنی شما را ، راجع به مباحث مهم درس مدنی و اهمیت آزمونی مباحث آن کاملاً درهم بشکند.

  1-      مهمترین مبحث حقوق مدنی در آزمون وکالت عقود معین است . (در حالی که در باور عام بیشتر قواعد عمومی قراردادها مطرح است).

  2-   در 5 آزمون اخیر 3 سوال در هر آزمون از حقوق مدنی 8 (شفعه ، وصت و ارث )پای ثابت آزمون ها بوده است که 15 درصد کل سوالات بوده و بعد از عقود معین مهمترین مبحث مدنی محسوب می گردد.(در این مورد برخلاف تصور اکثریت حتی از حقوق مدنی 3 قواعد عمومی قراردادها مهمتر است .

  3-   در دو آزمون اخیر بارم مباحث مشخص تر است اموال و اشخاص هر کدام 1 سوال و تعهدات و الزامات هرکدام 2 یا 3 سوال ، عقودمعین 8 سوال ، شفعه وصیت و ارث 3 سوال . این ثبات در بارم قابل تقدیر است و امید است ادامه یابد.

  4-   اگر نمره 11 را نمره قبولی برای هر درس بدانیم 55 % کل سوالات یعنی درصد مساوی با نمره 11 ، فقط از دو مبحث عقود معین و شفعه و وصیت و ارث طرح می شود.

  5....

  البته آمارهای تحلیلی بسیار دقیقتری هم هست که در این مجال نمی گنجد و بیشتر در تعیین استراتژی برنامه ریزی حرفه ای بکار می رود . برای مثال 10 درصد کل سوالات آزمون وکالت تاکنون از عقد بیع و 4 درصد از خیارات و 7 در صد آن از عقد اجاره می باشد یعنی 20 درصد کل سوالات مدنی از مواد 335 الی 416 البته بدون احتساب قوانین خاص مربوطه طرح گردیده است و این 180 ماده ، مواد طلایی برای آزمون وکالت محسوب می شوند .

  امیرعلی جلیلی

  ........................

  مطابق توضیحات همایش دکتریعقوبی رتبه برتروکالت و قضاوت ،مولف کتب حقوقی و استاد دانشگاه اصفهان در دانشگاهمان؛ نتیجه اینکه ازقانون شروع کنید ،تنها قانون بخوانید (البته بنظرمن مطابق توضیحات عنوان شده؛ برای تمام درسها بجز اصول فقه و مدنی ابتدا قانون بخوانید) و اینکه دردفترچه سوالات،آخر سر به سوالات اصول فقه و مدنی پاسخ دهید چراکه زمان بر هستند و اینکه حداقل 5 سوال صحیح درهرکدام ازدروس مدنی و اصول جواب دهید برای قبولی کافی است + برای قبولی حداقل باید به 80 سوال وکالت پاسخ دهید.

  راستی شما میخواین کدوم کانون امتحان بدین؟؟ آیا باظرفیت و سطح علمی هرکانون آشنایی دارین؟ من کانون زرد! و متوسط ازنظرعلمی و ظرفیت یعنی اصفهان رو انتخاب می کنم :) موفق باشید /.


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 7 مهر 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 27 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :159492
 • بازدید امروز :342248
 • بازدید داخلی :33067
 • کاربران حاضر :237
 • رباتهای جستجوگر:382
 • همه حاضرین :619

تگ های برتر